Podmienky používania stránok a autorské práva

Spoločnosť SYNETICS s.r.o. nedáva záruku na chybnú interpretáciu informácií prezentovaných na týchto stránkach pri uzatváraní obchodných prípadov. Taktiež nezaručuje, že informácie nebudú obsahovať chyby, prípadne určité technické nepresnosti. V prípade nejasností si preto konkrétnu informáciu preverte u obchodníka alebo v obchodnom zastúpení spoločnosti.
Spoločnosť SYNETICS s.r.o. nenesie zodpovednosť za škody, ktoré boli spôsobené používaním alebo zneužívaním informácií dostupných na týchto webových stránkach alebo na iných stránkach dostupných z domovskej stránky. Pre používateľa nevznikajú žiadne nároky na náhrady prípadných škôd vzniknutých používaním týchto stránok.

Obsah webových stránok spoločnosti SYNETICS s.r.o. je chránený autorským a vlastníckym právom a nie je možné ho kopírovať, upravovať, publikovať, prenášať, distribuovať alebo inak využívať bez predchádzajúceho súhlasu vlastníkov autorských práv a ochranných známok.