Zameranie

Zameranie

Špecializujeme sa na poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií v týchto oblastiach:

Consulting

IT a ekonomické konzultácie

Support

Podpora používateľov a správa hardvéru

Automation

Optimalizácia a automatizácia procesov

Data analysis

Analýza, vizualizácia dát, reporting (BI)

Development

Vývoj, úprava a údržba aplikácií

Security

IT bezpečnosť a ochrana firemných dát

Operation

Správa a podpora podnikových systémov a aplikácií na tímovú spoluprácu

Solution Providing

Návrh a dodávka komplexných riešení

"Veľký dôraz kladieme na kvalitu nami poskytovaných služieb a na využívanie najnovších poznatkov a technológií pri riešení potrieb našich klientov."