E-business

E-business nie je len internetové obchodovanie, alebo prevádzkovanie internetového obchodu. Podnikanie na internete vyžaduje od firiem nielen klasické znalosti obchodných procesov a marketingu, vyžaduje tiež znalosti z oblasti informačných technológií a tzv. internetového marketingu.

Úspešnosť internetového obchodovania sa dá zmerať veľkosťou obratu, alebo počtom zrealizovaných objednávok. V súčasnosti nemôžete dosiahnuť uspokojivé výsledky pomocou web stránok s formulárom, alebo jednoduchým riešením na "free" serveri.

Ponúkame Vám riešenie, ktoré Vám prinesie úspech a ktoré Vám umožní začať podnikať na internete bez rizika*. Naše riešenie Vám umožní komunikovať nielen so zákazníkmi (B2C), ale aj s inými dodávateľmi/odberateľmi a ich aplikáciami (B2B). Informácie získané z internetového obchodu môžete ďalej spracovávať v podnikovom informačnom systéme (objednávky, stav na sklade, faktúry) alebo CRM systéme, ktorý Vám umožní lepšie poznať zákazníka a jeho potreby.

* Môžete využiť obchodný model, pri ktorom preberáme na seba podnikateľské riziko. Neplatíte mesačný prenájom služieb, ale časť marže z prijatých objednávok. Inak povedané prevádzku platíte zo zisku.

Ako začať?

  • vyberieme Vám vhodné technologické prostredie pre Váš elektronický obchod
  • navrhneme možnosti prepojenia so stávajúcimi informačnými systémami
  • doporučíme a spracujeme design Vášho obchodu
  • pomôžeme Vám pri oslovovaní zákazníkov výberom vhodnej reklamy a marketingovými nástrojmi
  • budeme sledovať účinnosť horespomínaných nástrojov (a iných vplyvov) na návštevnosť Vášho obchodu

© Copyright 1998-2024 SYNETICS, Tel: 02/4564 7094 (PO-PI: 8-17:00), email: info@synetics.sk.