GPSmarketing

DOVEDIEME VAŠICH ZÁKAZNÍKOV PRIAMO K VÁM

Navigáciu, či už ako samostatné zariadenie alebo aplikáciu v smartfóne dnes používa už takmer každý.
Ak Vaša firma ešte nie je uvedená na mape v navigačnom systéme, je teraz ten správny čas sa zaregistrovať. 

Už nebudete musieť Vašim zákazníkom vysvetľovať, ako sa k Vám dostanú. Pretože Vaša firma/podnik môže byť priamo na mape v navigačnom systéme.

Za malý administratívny poplatok pridáme Vašu firmu do databázy, ktorú využívajú výrobcovia navigačných systémov a GPS navigácií, čím sa Vaša firma môže zobraziť miliónoch obrazovkách navigačných systémov, smartfónov, tabletov, integrovaných navigátorov a iných navigačných zariadení.  Iba na Slovensku ide o státisíce aktívnych používateľov.

O ČO IDE?
Ide o novú formu inzercie. Lepšiu, účinnejšiu a lacnejšiu ako všetky ostatné. POI - BOD ZÁUJMU je záznam v navigačnom systéme, ktorý si môže používateľ vyhľadať.
CIEĽOVÁ SKUPINA
  • každý používateľ GPS navigácie alebo smartfónu.
AKO NA SEBA UPOZORNÍTE?
  • ikonou na mape
  • vyhľadaním podľa aktuálnej polohy, naplánovanej trasy, zadanej lokality
  • zvukovým signálom
NA AKO DLHO?
Registrácia je časovo neobmedzená.
NAŠE MOTTO
“V navigačnom systéme nemusia byť len veľké nákupné strediská, nadnárodné firmy a sieť čerpacích staníc. Môžete tam byť aj Vy.”

Už nemusíte Vašim zákazníkom vysvetľovať ako Vás nájdu. Nájdu si Vás totiž sami vo svojom navigačnom systéme. Vaša firma/podnik môže byť umiestnená v databáze navigačného systému ako POI - bod záujmu.

Zákazník Vás nájde nasledovne:

  • Zadaním názvu Vašej firmy, podniku, prevádzky - takto vás ľahko nájdu zákazníci, ktorí Vás už poznajú.
  • Vyhľadaním bodov záujmov podľa aktuálnej polohy používateľa - takto Vás nájdu zákazníci, ktorí sú blízko Vás.
  • Vyhľadaním bodov záujmov blízko naplánovanej trasy - takto Vás ľahko nájdu zákazníci, ktorí budú prechádzať okolo Vašej firmy.
  • Vyhľadaním bodov záujmov podľa zadanej adresy - takto Vás ľahko nájdu zákazníci, ktorí sa budú zdržiavať v lokalite blízko Vás.

Ak Vás už zákazník vyhľadá, navigátor mu automaticky naplánuje optimálnu trasu k Vám. Umiestnenie Vášho podniku môže byť na mape zobrazené formou ikony alebo si môže užívateľ nastaviť zvukové upozornenie, ak sa dostane do blízkosti Vašej firmy. Kliknutím na ikonu, ktorá zobrazuje Vašu firmu na mape, získa užívateľ ďalšie informácie o firme, tel. číslo a dokonca (ak to navigátor/zariadenie umožňuje) môže kliknutím na tel. číslo Vám priamo zavolať. Pripojené navigácie a smartfóny dokonca umožnia zobraziť Vašu webovú stránku, pozrieť si ďalšie informácie ako napr. otváracie hodiny.

KOHO OSLOVÍTE?
Po registrácii, budú Vaše údaje pridané do databázy spoločnosti Nav N Go, čím budú Vaše údaje dostupné v týchto produktoch:

Video - výber bodu záujmu v navigačnom systéme:

Objednať:

Registrácia firmy do mapy GPS systémov
Registrácia firmy (1 prevádzky) do databázy výrobcov navigačných systémov, čím sa Vaša firma môže zobraziť až na miliónoch obrazovkách navigačných systémov, smartfónov, tabletov, integrovaných navigátorov a iných navigačných zariadení.

35 € / 42 €
Registrácia firmy (do 5 prevádzok) do mapy GPS systémov
Registrácia firmy (do 5 prevádzok) do databázy výrobcov navigačných systémov, čím sa Vaša firma môže zobraziť až na miliónoch obrazovkách navigačných systémov, smartfónov, tabletov, integrovaných navigátorov a iných navigačných zariadení.

100 € / 120 €
Registrácia firmy (do 20 prevádzok) do mapy GPS systémov
Registrácia firmy (do 20 prevádzok) do databázy výrobcov navigačných systémov, čím sa Vaša firma môže zobraziť až na miliónoch obrazovkách navigačných systémov, smartfónov, tabletov, integrovaných navigátorov a iných navigačných zariadení.

329 € / 394 €

Viac informácií na poi.synetics.sk

© Copyright 1998-2023 SYNETICS, Tel: 02/4564 7094 (PO-PI: 8-17:00), email: info@synetics.sk.