Vývoj a prevádzkovanie SMS aplikácií

Podľa požiadaviek zákazníka vytvoríme a zabezpečíme prevádzku aplikácií, ktoré používajú technológiu krátkych textových správ - SMS. Aplikácie prevádzkujeme na vlastných SMS serveroch s vysokou priepustnosťou.

Vývoj

V rámci projektu SMSmarketing sme vyvinuli marketingové aplikácie, ktoré komunikujú so zákazníkmi prostredníctvom SMS:

SMSmarketing - spotrebiteľské súťaže, hry, prevádzka vernostných systémov
SMSdirect - hromadné zasielanie SMS skupinám príjemcov
SMSweb - sprístupnenie informácií na vyžiadanie cez SMS
SMScard - kontaktné informácie (vizitky) cez SMS
SMSorder - spracovanie objednávok zasielaných prostredníctvom SMS
SMSpass - zabezpečenie informačných systémov SMS autentifikáciou. 

Využitie SMS aplikácii je ďalej pri telemetrii, logistike, komunikácii v rámci firmy a pod. 

SMS aplikácia môže byť zintegrovaná s iným informačným systémom, čím sa zabezpečí prenos informácií medzi  informačným systémom a mobilnými telefónmi.

Prevádzkovanie

Nadobudnutie potrebných zariadení a aplikácií môže byť pre niektorých zákazníkov finančne náročná záležitosť. Nie každý zákazník má tiež potrebné know-how a zdroje na prevádzku SMS servera. Vtedy je vhodné, keď zákazník využije služieb prevádzkovateľa SMS servera. V prospech outsourcingu poukazuje aj fakt, že komunikácia SMS aplikácie trvá časovo obmedzenú dobu a počas komunikácie požaduje aplikácia vysokú priepustnosť. Náklady na zabezpečenie dostatočného výkonu potrebného pre prevádzku aplikácie sú potom vysoké, ak sa SMS server nepoužíva aj pre iné aplikácie. Zdieľanie týchto nákladov medzi viacerými zákazníkmi vie zabezpečiť iba prevádzkovateľ SMS servera. Preto nie je výhodné vlastniť SMS server, ale je výhodné si ho prenajať.

Výhody outsourcingu

Netreba žiadne investície, zákazník platí iba za poskytnuté služby. SMS server netreba dlhodobo odpisovať, všetky poplatky idú do prevádzkových nákladov.
Zákazník môže začať využívať SMS server ihneď po objednaní služby. Všetky služby spojené s nastavením systému podľa požiadaviek zákazníka sú v cene služby.
Rôzne formy tarifikovania služby. Zákazník má možnosť sa rozhodnúť, akým spôsobom chce platiť za služby. Cena za prevádzkovanie SMS servera je rozdelená na aktivačný poplatok, mesačný paušál, a prevádzkové poplatky. Je možné nastaviť tarifikáciu tak, že zákazník neplatí žiadne paušálne poplatky, ale platí iba za prijaté a odoslané SMS.
Škálovateľnosť - prevádzkovateľ schopný zvládnuť aj SMS aplikácie, ktoré vyžadujú v krátkom čase vysoký výkon. SMS server je schopný obslúžiť až 8 GSM komunikačných modulov, čo umožňuje spracovať (prijať/odoslať) až 8 SMS správ zároveň. Pri veľkom zaťažení sú úlohy distribuované medzi jednotlivými servermi.
Výhodná cena - investície do infraštruktúry sú zdieľané viacerými používateľmi. Počas prevádzky je predimenzovaný výkon SMS serverov k dispozícii práve vtedy, keď ho aplikácia potrebuje. Dosahuje sa tak výborný pomer výkon/cena.

Všetky SMS aplikácie sú vyvinuté firmou SYNETICS s.r.o. a prispôsobujeme ich podľa požiadaviek zákazníka. Prevádzku aplikácií zabezpečujeme na vlastných SMS serveroch. Pre zákazníka vystupujeme ako jediný dodávateľ riešenia. Z týchto dôvodov Vám garantujeme úspešnú realizáciu celého projektu a vysokú kvalitu počas prevádzky aplikácie.

© Copyright 1998-2023 SYNETICS, Tel: 02/4564 7094 (PO-PI: 8-17:00), email: info@synetics.sk.