InterWrite Standard 10 SK

Menu

Lokalizácia Sunnysoft InterWrite Standard 10 SK je určená pre vreckové počítače na platforme Windows Mobile (Windows Mobile 6.0 a 6.1). Táto verzia je vhodná najmä pre pre používateľov PDA, pre ktoré neexistuje verzia Sunnysoft InterWrite Pro.  

- Často kladené otázky k lokalizácii  
- Diskusia k InterWrite Pro 
- Rozdiely medzi jednotlivými verziami (história verzií)

Sunnysoft Interwrite Standard 10 SK obsahuje:

 • Lokalizované prostredie do slovenčiny*
 • Softvérové klávesnice s možnosťou voľby rozloženia kláves - 8 štýlov Nové
 • Možnosť integrácie fullscreen klávesnice Nové (zobrazenie v režime celej obrazovky, POZN.: nevhodné pre štvorcový displej) 
 • Národnú klávesnicu s funkciami AltGr, CapsLock,Sticky Shift, Gestures, AutoRepeat, FastReset, CoverKey, RunCalc, FastReset, NumPadExtra
 • Podporu pre rozpoznávanie diakritických znakov (InterWrite Recognizer)
 • Miestne nastavenia pre všetky stredo a východoeurópske krajiny
 • SmartChoice menu Nové
 • Priradenie klávesnice k aplikácii Nové
 • Mapu znakov
 • Podporu viac klávesníc súčasne a pohodlné prepínanie medzi nimi
 • Podporu pre správne zobrazenie znakov s diakritikou
 • Konverzné filtre pre dokumenty typu PSW, PWI a RTF
 • Univerzálny ovládač pre prídavné hardvérové klávesnice
 • Farebnú klávesnicu s 3D vzhľadom
 • Automatické rozšírenie klávesnice o numerickú časť v režime na šírku
 • Slovník pre automatické dopl�?ovanie slov v rodnom jazyku (platí pre vybrané jazyky)
 • Používateľský slovník s funkciou ukladania novej slovnej zásoby

* - lokalizovaná je iba štandardná časť operačného systému Windows Mobile

Podporované zariadenia :   všetky zariadenia s operačným systémom Microsoft Windows Mobile 6.0 / 6.1 Výhody lokalizácie: 1. Možnosť písania českých, slovenských a všetkých stredoeurópskych diakritických znakov (kódová stránka 1250) pomocou softvérovej klávesnice alebo rozpoznávania ručne písaného písma s diakritikou 2. České a slovenské miestne nastavenie umož�?uje správne zobrazenie dátumu a času, formátov čísel a radenia v zoznamoch. 3. Ovládač klávesnice umož�?uje jednoduchú možnosť pridania ďalších klávesníc (maďarská, poľská, slovinská …). 4. Ovládací panel pre jednoduché nastavenie funkcií 5. Rýchly prístup k špeciálnym znakom cez AltGr klávesnicu (napr. @ napíšete stlačením AltGr a potom @) 6. Mapa znakov pre vkladanie najrôznejších symbolov do aplikácií Windows CE 7. Funkcia Sticky Shift - dvojkliknutím na Shift táto funkcia dokáže zamknúť numerické klávesy, čo je užitočné prevažne pri zadávaní viac čísel za sebou. 8. Autorepeat - táto funkcia nie je dokonca ani na pôvodnej sw klávesnici. Uplatní sa najmä spolu s tlačidlom BACKSPACE, kde uľahčí vymazávanie viac znakov. 9. Využitie Ťahov (Gestures) v softvérovej klávesnici

Ťahy Ťahy

Medzera Backspace

Ťahy Ťahy

Veľké písmeno Enter
 

10. Podpora hardwarových klávesnic Targus IR, Darfon Foldable, Saitek Slimline, All Citipack, iPAQ Micro, iPAQ Foldable, DELL SnapOn, DELL Foldable, Loox Foldable 11. Konverzné filtre pre konverziu češtiny a slovenčiny v dokumentoch Word, ktoré sa nainštalujú priamo do ActiveSyncu 12. Lokalizácia priamo využíva integrované možnosti systému pre lokalizovanie, čo je zárukou maximálnej kompatibility so systémom.

Tipy pre používateľov Pred inštaláciou odstrá�?te zo systému predošlé verzie lokalizácie!!! V operačnom systéme Pocket PC je implementované rozpoznávanie ručne písaného písma. Pocket PC, na rozdiel od Palm OS, nevyžaduje znalosť špeciálnych znakov. Písanie je rýchle, spoľahlivé, stopa pera je viditeľná. Ručne napísaný text sa automaticky stráca a tým uvoľ�?uje miesto pre zobrazenie informácií. I. Jazyková podpora InterWrite Standard pridáva do systému rozpoznávanie českých a slovenských diakritických znakov. 1.0 Postup písania mäkče�?ov, dĺž�?ov, krúžkov a ostatných diakritických znakov: Aby sme mohli zaznamenávať jednotlivé písmena ručne, je potrebné najskôr v rámci ponuky „Options“ zvoliť „Rozpoznávanie písma“.

Ťahy pre CS diakritiku
 

1.1. Dĺže�? a, e, i, o, u v stĺpci „abc“ a lomítko / v stĺpci „123“ 1.2. Mäkče�? e stĺpci „abc“ a opačné lomítko \ v stĺpci „123“ 1.3. Krúžok u v stĺpci „abc“ a krúžok v stĺpci „123“ 1.4. Stroke (znaky ako �?) Aby bolo možné týmto spôsobom pokryť diakritické znaky pre jazyky celej Východnej Európy (kódové stránky 1250), bolo potrebné túto softvérovú nadstavbu urobiť závislou od zvoleného rozloženia softvérovej klávesnice. Napríklad pre maďarskú klávesnicu sa tak automaticky presmerovávajú prehlasované znaky na znaky s "dvojčiarkou". Takto sa docielilo pomerne jednoduchej metódy pre zadávanie diakritických znakov vo všetkých jazykoch Východnej Európy. Pozn.: Pri zvolenom rozložení US je táto nadstavba automaticky vypnutá a je funkčné iba štandardné rozpoznávanie diakritiky implementované OS. II. Využitie Ťahov (Gestures) a špeciálnych funkcií 2.1 Ťahy (Gestures stylusom cez softvérovú klávesnicu): Backspace – ťah stylusom doľava Medzera – ťah stylusom doprava Enter – zvislý ťah stylusom dole Nahor – písanie veľkých písmen - podržať písmeno stylusom a urobiť zvislý ťah nahor 2.2 Funkcia AltGr Jednoduchým prepnutím rozloženia zadáte špeciálne znaky ako @, ©, ® a ďalšie.

2.3 Funkcia StickyShift Opakované písanie číslic zo softvérovej klávesnice je možné bez prepínania na US klávesnici! Dvakrát ťuknite na Shift. Tým vyvoláte funkciu StickyShift, tj. zablokovanie klávesy Shift a zárove�? hornej rady číslic. Funkciu vypnete opätovným ťuknutím na Shift. 2.4 Funkcia CapsLock Umož�?uje písať veľké písmená.

2.5 Funkcia Autorepeat Softvérová klávesnica umož�?uje funkciu opakovaného písania znakov pri podržaní klávesy. (využiteľne napr. v kombinácii s Backspace)

2.6 Funkcia FastReset Stiskom kláves CTRL+ALT+Del vyvoláte dialóg pre mäkký reset zariadenia

2.7 Funkcia CoverKey V prípade pripojenia externej klávesnice môžete stiskom tlačidiel CTRL+SHIFT trvalo schovať softvérovú klávesnicu, čím získate viac miesta na displeji.

2.8 Funkcia RunCalc Stiskom tlačidla Cal na numerickej klávesnici spustíte vstavanú aplikáciu Kalkučka.

2.9 Funkcia NumPadExtra Prepnutím zobrazenia "na šírku" sa klávesnica automaticky rozšíri o numerickú časť.

2.10 Funkcia Fullscreen (od v. 9.5) Stlačenie klávesy vľavo od medzery spustí klávesnicu v režime celej obrazovky.

2.11 Funkcia ESC  Tlačidlo ideálne pre zatváranie dialógov.

2.12 Funkcia 123 Prepnutie na numerickú časť klávesnice.

 

III. Vďaka konverzným filtrom prenesiete dokumenty z Pocket PC do stolného počítača - pre korektnú konverziu doporučujeme ukladať súbory v PDA ako formát RTF IV. Externé klávesnice Lokalizácia InterWrite Standard  ma integrovaný univerzálny ovládač pre externé klávesnice. Odskúšané na týchto klávesniciach:

 • KlávesniceTargus IR Keyboard
 • Darfon Foldable Keyboard
 • Saitek Slimline Keyboard
 • All Citipack Keyboard
 • iPAQ Micro Keyboard
 • iPAQ Foldable Keyboard
 • DELL SnapOn Keyboard
 • DELL Foldable Keyboard
 • Loox Foldable Keyboard
 • ASUS Foldable
 • Palm Wireless Keyboard
 • Stowaway EX
 • Stowaway XT 2.0
 • Universal Smart Keyboard

 

V. Dopĺ�?anie a automatické učenie slov urýchli písanie. Pokiaľ chcete slovo z užívateľského slovníka vymazať, pridržte na �?om stylus a pomocou kontextového menu voľbu potvrďte.

Základné rozdiely produktov rady InterWrite

Rozšírená klávesnica s pridanými funkciami

Fullscreenová klávesnica

Lokalizácia PDA

Sunnysoft InterWrite Keyboard

 Ano

 Ano

 Nie

Sunnysoft InterWrite Standard

 Ano

 Ano

 Ano *

Sunnysoft InterWrite Pro

Ano

Ano

Ano

* - iba štandardná časť operačného systému Windows Mobile

 

FUNKCIE KL�?VESNICE

 • 8 štýlov klávesnice - Sunnysoft InterWrite Keyboard pracuje s ôsmimi  rozdielnymi rozloženiami klávesnice, aby sa zaistil najlepší možný užívateľský komfort.
 • Môžete využíť celú plochu displeja s fullscreen klávesnicou, pri písaní SMS využijete veľké tlačidlá "Phone" alebo "TapUp", pre zadávanie dlhších textov sa zase výborne hodí základná klávesnice Modern a vyznávači stylusu určite privítajú Classic keyboard, ktorý im poskytne najrôznejšie znaky. Ani čísla nie sú pre InterWrite Keyboard problém – ponúka tri numerické layouty, nielen pre váš mobilný Excel.
 • Zdá sa Vám to príliš komplikované? Nevešajte hlavu. Všetko nepotrebné môžete jednoducho vypnúť…
 • Vďaka praktickému znázorneniu práve stisnutej klávesy si budete vždy si budete vždy istý, ktoré písmeno práve vkladáte. Náhľad je aktívny, takže stačí prst posunúť a zadať ten naozaj požadovaný znak.

SMARTCHOICE MENU

Jednou z ďalších unikátnych funkcií Sunnysoft InterWrite Keyboard je grafické menu, ktoré sa zobrazuje cez celú obrazovku. Spúšťa sa tlačidlom Fn, ktoré je dostupné na každom layoute klávesnice.

 • Po stlačení Fn sa otvorí záložka Funkcie, z ktorej môžete ovládať pokročilé ponuky InterWrite KeyBoard.
 • V druhej záložke si môžete jednoducho vybrať požadovaný typ klávesnice.
 • Obsah tretej záložky je už iba na Vás – sem si môžete vložiť akýkoľvek nainštalovaný program, kú ktorému tak budete mať prístup skutočne odkiaľkoľvek.

PRIRADENIE KL�?VESNICE K APLIK�?CII

 • Ďalšou špeciálnou funkciou je schopnosť nastaviť špecifickú klávesnicu pre konkrétnu aplikáciu. Môžete si tak určiť inú klávesnicu pre Word, Excel, pre SMS, Internetový prehliadač, IM, atď. Zakaždým, keď aplikáciu spustíte, zobrazí sa prednastavený layout klávesnice.

Ako objednať InterWrite Standard  

1. Stiahnite si z dole uvedeného linku aplikáciu InterWrite Standard 10 SK (aplikácia je plne funkčná po dobu 14 dní). Môžete si tak vyskúšať všetky funkcie lokalizácie ešte pred jej zakúpením.  

2. Pošlite objednávku z tohto formulára. Ako spôsob dopravy si zvoľte "Email". Keďže samotnú aplikáciu je možné stiahnuť priamo na Internete, dodáva sa iba aktivačný kľúč. Pokiaľ však chcete dodať aplikáciu na CD, môžete si zvoliť aj spôsob dopravy "poštou" alebo "Kuriérom UPS". Aktivačný kľúč zasielame po úhrade kúpnej ceny (aplikácia sa nedá objednať na dobierku).

Ako nainštalovať InterWrite Standard

Pred inštaláciou sa uistite, že máte mobilné zariadenie pripravené na synchronizáciu. Viac informácii nájdete tu.

1. Stiahnite si demoverziu pre Vaše zariadenie.

2. Rozbaľte .zip súbor a kliknite na .exe inštalátor.

3. Spustí sa inštalácia lokalizácie. Ak máte už aktivačný kód, môžete ho zadať v dialógovom okne. Inak, sa nainštaluje lokalizácia ako 14 d�?ová demoverzia. Priebeh inštalácie uvidíte na displeji Vášho mobilného zariadenia. Po dokončení budete vyzvaní na reštart PDA. Po reštarte bude lokalizácia aktívna.

Stiahnuť demoverziu

Pozn: InterWrite 10 standard po inštalácii nahradí akúkoľvek predchádzajúci verziu InterWrite.

Video InterWrite Standard - prezentácia funkcie klávesnice

Kúpite TU! alebo u svojho predajcu.

Chcete sa stať predajcom aplikácie InterWrite? Predajcom výpočtovej techniky a najmä predajcom mobilných operátorov ponúkame lokalizáciu a ďalšie aplikácie pre PDA za výhodných dealerských podmienok. Začať môžete napríklad nákupom štartovacieho balíčka, ktorým získate potrebné know-how zadarmo, počiatočné licencie za výhodnú cenu a inštalačnú sadu, s ktorou môžete nainštalovať lokalizáciu už za 20 sekúnd a bez použitia počítača. Viac informácií tu.

© Copyright 1998-2024 SYNETICS, Tel: 02/4564 7094 (PO-PI: 8-17:00), email: info@synetics.sk.