iGO My Way 2006 PLus

Menu

GPS navigačný program iGO je tá správna voľba pre spoľahlivú navigáciu na požadované miesto alebo adresu.
Všetko čo potrebujete, je Pocket PC zariadenie so systémom Microsoft Windows Mobile™ a pamäťovú kartu s programom iGO. Tento program nepotrebuje žiadnu inštaláciu ani registráciu na internete, takže okamžite po zasunutí karty do zariadenia môžete vyhľadávať adresy a prezerať mapu. Ak vlastníte aj GPS prijímač môžete naplno využívať všetky výhody a navigačné možnosti programu iGO. Vďaka jednoduchej obsluhe a podrobným mapám sa z navigácie stáva skutočná zábava.

Funkcie

Plug&Go - Do jednej minúty ste pripravený vyštartovať!
Nie je potrebná žiadna inštalácia ani registrácia na Internete. Jednoducho vložíte iGO pamäťovú kartu do Pocket PC zariadenia a môžete vyštartovať!

Prehľadné a praktické menu
Všetky funkcie a nastavenia programu sú dostupné na jedno alebo dve ťuknutia cez grafické menu. Zadávanie adries a údajov na dotykový displej je rýchle a pohodlné.

Hlasová navigácia v Slovenčine a Angličtine
Navigačné inštrukcie sú okrem grafického zobrazovania v 2D alebo 3D pohľade, doprevádzané aj jednoduchými hlasovými povelmi, ktoré Vás dovedú až do cieľa.

Výpočet optimálnej trasy cez prejazdové body
Navigačná trasa môže obsahovať jeden alebo viac cieľov, prípadne zastávok, ktoré je možné vybrať vyhľadaním adresy alebo objektu v ľubovoľnom poradí.

Automatický prepočet trasy použitím funkcie “Obchádzka”
Pri nesprávnom odbočení nasleduje okamžitý prepočet novej trasy. Funkciu “Obchádzka” využijete, ak sa chcete vyhnúť neprejazdnému úseku alebo zápche.

Možnosť záznamu prejdenej trasy a vlastných bodov POI
Každý pohyb vozidla môže byť uložený do súboru a kedykoľvek rozrazený na mape. Neskôr si môžete spustiť zrýchlené prehrávanie zaznamenanej trasy.

 

Navigácia na požadovanú adresu s plánovaním optimálnej trasy

S GPS navigačným programom iGO sa naučíte pracovať veľmi rýchlo a jednoducho. Všetky funkcie a nastavenia sú dostupné na jedno alebo dve ťuknutia na displej. Inteligentné riešenie vyhľadávania umož�?uje rýchly výber požadovaného cieľa. V priebehu niekoľkých sekúnd si vytvoríte výlet podľa svojich predstáv s neobmedzeným počtom zastávok. iGO automaticky navrhne optimálnu navigačnú trasu a spoľahlivo Vás dovedie až do zadaného cieľa.

Plánovanie trasy s rýchlou optimalizáciou prejazdových bodov

Navigáciu zabezpečuje prehľadné a efektné 2D alebo 3D zobrazovanie mapy, spolu s jasnými hlasovými inštrukciami v slovenskom jazyku. V prípade nesprávneho odbočenia z trasy, iGO automaticky prepočíta novú trasu do cieľa. Použitím funkcie “Obchádzka” sa dokáže iGO vyhnúť dopravnej zápche, uzávierke alebo nehode na naplánovanej trase.

 Najpodrobnejšia navigačná mapa celej Európy, vrátane 8 krajín východnej Európy a Slovenska

GPS navigačný program iGO je vybavený v súčasnosti najpodrobnejšou navigačnou mapou Európy. iGO je možné zakúpiť v týchto variantách:

iGO My Way 2006 Plus Europe
Andorra, Belgicko, Bosna a Herc., Česká republika, Chorvátsko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, 
Rumunsko, San Marino, Slovensko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Rakúsko, Taliansko, Veľká.Británia + prejazdová mapa Slovinska

iGO My Way 2006 Slovakia
Mapa Slovenska obsahuje uličnú podrobnosť s názvami ulíc a popisnými číslami vo viac ako 2000 mestách a obciach Slovenska. Kompletnú aktuálnu cestnú sieť ciest I. až III. triedy. Pripojená databáza obsahuje informácie o takmer 20,000 zaujímavých objektov POI (čerpacie stanice, servisy, hotely, nemocnice ...). Je zabezpečená pravidelná aktualizácia a spres�?ovanie mapy pomocou reálnych meraní využívajúcich technológiu GPS.

 Interaktívne 2D a 3D zobrazenie mapy

GPS navigačný program iGO je vybavený niekoľkými originálnymi novinkami. Jednou z nich je aj inteligentné zobrazovanie mapy so super rýchlym prekreslovaním, zmenou mierky a naklápacím priestorovým efektom. Naklápanie mapy sa automaticky prispôsobuje rýchlosti pohybu a vzdialenosti do najbližšej odbočky.

 Automatické prepínanie farebnej schémy de�?/noc

Pre zvýšenie komfortu obsluhy a čitateľnosti máp je iGO vybavené dvomi samostatnými farebnými schémami. Samostatne pre denný a nočný režim. Prepínanie týchto režimov je úplne automatické na základe času východu/západu Slnka alebo je možné tieto režimy prepínať ručne. iGO pracuje na všetkých podporovaných zariadeniach aj s orientáciou displeja na šírku.

VGA režim a farebné štýly

Na zariadeniach s VGA (640x480) si vychutnáte nádherné zobrazenie máp a vylepšené používateľské rozhranie. Zobrazenie je možné personalizovať pomocou farebných štýlov.

 

IGO je momentálne dostupný v najnovšej verzii Plus, ktorá je bezplatne dostupná pre všetkých zákazníkov, ktorí si zakúpili iGO 2006 vo verzii Europe, East Europe alebo West Europe. Update si po registrácii môžete stiahnuť tu. Okrem zmeny užívateľského prostredia má verzia Plus tieto nové funkcie:

Hlavné novinky verzie Plus

1. Aktualizácia máp. iGO 2006 Plus má mapy Chorvátska do úrovne uličného detailu, nové cesty pre Bosnu a Hercegovinu. Upravené sú aj mapy iných štátov.
2. Dopravné informácie RDS-TMC. Ak máte TMC prijímač alebo GPS modul s podporou tejto technológie, je možné do iGO prijímať dopravné informácie. RDS-TMC je funkčné v väčšine krajín západnej Európy, konkrétne je deklarovaná podpora pre tieto štáty: Andorra, Belgicko, Česká republika, Dánsko, Taliansko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Nemecko, Nórsko, Rakúsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko a Veľká Británia.
3. Režim tunela. iGO pri vjazde do tunela alebo miest so slabým signálom neoslepne. Bude sa podľa posledne známej rýchlosti snažiť pokračovať v trase až do ďalšej zmeny smeru jazdy.
4. Radary. iGO obsahuje databázu policajných radarov a kamier. Zadarmo je možné stiahnuť 18 miest pomocou programu POI-Warner Speed Camera. Ďalších 23000 radarov je dostupných prostredníctvom www.speedcamupdate.com (platená služba). Keď sa k takému miestu s radarom priblížíte, iGO sa v predstihu ozve.
5. Adresy a telefónny zoznam. IGO dokáže naimportovať kontakty z adresára vreckového počítača a využiť ich pri navigácii.
6. Inteligentná klávesnica. Pri vyberaní mesta alebo ulice sa na klávesnici zobrazia iba tlačidlá, ktoré môžu nasledovať. Ostatné budú neaktívne.
7. Inteligentné vyhľadávanie adries. Práce s databázou sa výrazne zrýchlila a zjednodušila. Pokiaľ zadáte číslo domu hľadanej adresy, objaví sa rovno filtrovaný zoznam ulíc. Funkcia tak umož�?uje vyhľadať presnú adresu aj na ulici, ktorá je veľmi dlhá a vedie napr. cez niekoľko mestských častí. V novej verzii iGO sa zobrazia vždy iba tie ulice, v ktorých existuje adresa s týmto číslom.
8. Rozšírené plánovanie trasy. iGO plánuje trasy ešte rýchlejšie a presnejšie ako doteraz.
9. Ukladanie prejdených trás. Drobná zmena spočívajúca v zmene poradia ukladaných trás.
10. Inteligentný zoom. Zobrazenie sa snaží natáčať tak, aby bola cesta vidieť v čo najlepšom možnom uhle. Ešte lepšie ako doteraz.
11. Automatická konfigurácia GPS. Nie je nutné zadávať žiadne parametre, iGO nájde a nastaví GPS prijímač sám.
12. Lepšia hardvérová podpora. iGO je kompatibilný s viac zariadeniami ako doteraz.
13. Vylepšená hlasová navigácia. Pri pokračovaní po hlavnej ceste je lepšie rozlíšený rozdiel medzi ostrými a pozvoľnými zmenami smeru jazdy.
14. Jazdný pruh pre auta s viac pasažiermi. iGO už vie počítať s vyhradenými pruhmi pre autobusy.

 Čo obsahuje balenie iGO:

 • mini-SD pamäťová kartu + adaptér na klasický formát SD s predinštalovanou aplikáciou iGO
 • plastový obal SD karty obsahuje Užívateľské číslo iGO*
 • tlačená Rýchla štartovacia príručka

*iGO Užívateľské číslo neslúži na registráciu. Toto číslo budete môcť v budúcnosti využiť pri aktualizáciách alebo na zľavy pri ďalších nákupoch iGO.

 Čo nájdete na pamäťovej karte iGO?

 • iGO aplikáciu s automatickým spúšťaním po vložení do SD alebo mini-SD slotu PDA zariadenia
 • detailné mapy daného regiónu s kompletnou cestnou a uličnou sieťou, mestami, adresami a databázou zaujímavých objektov POI
 • podrobnú používateľskú príručku (formát HTML, PDF)
 • Rýchlu štartovaciu príručku (formát PDF)

 Testované PDA zariadenia

 • Acer n30, n35, n50, n300, n310, n311, c510, c530
 • Airis T620
 • AnexTek SP230
 • ASUS MyPal A730, A730W, A632, A636, A639, A686, A696, A730, P525, P535
 • BenQ P50
 • Compaq iPAQ h3970 (po upgrade na Microsoft Windows Mobile 2003)
 • Dell Axim x30, x50v, x51v
 • Dopod 700
 • EMTAC GPSJaq GPS
 • Eten G500, Eten G500+
 • Fujitsu-Siemens Pocket LOOX 720, Pocket LOOX N500, Pocket LOOX N520, Pocket LOOX C550, Pocket LOOX N560, Pocket LOOX T830
 • Garmin iQue M5
 • Hewlett-Packard iPAQ 1940, 3950, 5455, 6365, h2210, h4150, h5550, h6340, h6515, hx2110, hx2410, hx2190, hx2490, hx2750, hx2790, hx2795, hx4700, hw6910, hw6915, rx3715, rx5940, rw6815, rz1710
 • HTC Blue Angel, P 3600 Trinity, Charmer
 • i-Mate PDA2, PDA 2k, PDA-N, JAM, JASJAR, K-JAM
 • iDo S601
 • MDA Compact, II., III., Pro
 • Medion MD96710 Pda
 • Mitac Mio 169, 168RS, 168, 336, 558, 339, 180, A201, A501, A701, P550, P350,
 • MyGuide 7000xl, 7500xl, 3500
 • O2 XDA Atom, XDA III, XDA IIs
 • Palm Treo 750, Treo 750v
 • Qtek (HTC) 2020i, 9090, S100, S200, 9000, 9100
 • RoyalTek Empus RTW-1000
 • Siemens SX66
 • SPV M2000
 • T-Mobile MDA II / XDA II, MDA III (MDA 3)
 • Toshiba e800
 • Yakumo Alpha GPS, Delta 300 GPS 2L, DeltaX GPS
 • VARIO pda
 • Vodafone v1620,  VPA III
 • a ďalšie sú podporované

Nepodporované PDA zariadenia

 • Asus MyPal A620, 716
 • Fujitsu Siemens PocketLoox 610
 • HP iPaq 38xx, 37xx, 36xx
 • Dell Axim x3, x5
 • Toshiba e800 Bluetooth

Upozornenia

 • Táto verzia je už kompatibilná s PDA s 240x240 displejom (napr. hw65XX).
 • Volanie na zariadeniach so systémom Windows Mobile 2003 Phone Edition napríklad (HP iPaq 6300) nie je počas navigácie možné.
 • Emtac GPSJaq GPS prijímač nie je podporovaný.

Podporované operačné systémy

 • Microsoft Windows Mobile for Pocket PC 2003
 • Microsoft Windows Mobile for Pocket PC Phone Edition 2003
 • Microsoft Windows Mobile for Pocket PC 2003 SE (Second Edition)
 • Microsoft Windows Mobile for Pocket PC Phone Edition 2003 SE
 • Microsoft Windows Mobile for Pocket 2005

Ukážky obrazoviek navigačného programu iGO

 

Preh1adné a jednoduché ovládacie menu

Vďaka jednoduchosti ovládania sa program naučia veľmi rýchlo ovládať aj úplný začiatočníci. Program má vlastné a originálne grafické menu, ktoré sa kvôli prehľadnosti často používa pri hrách.

Automatická detekcia GPS prijímača

Pokiaľ máte GPS prijímač aplikácia iGO ho automaticky detekuje a nastaví všetky potrebné komunikačné parametre.

Ovládanie cez dotykový displej priamo prstom

Na ovládanie programu nemusíte vôbec používať dotykové pero – stylus. Všetky grafické tlačidlá sú dostatočne veľké, takže ich je možné ovládať jednoducho prstom.

Inteligentné a rýchle vyhľadávanie

Pomocou špeciálnej technológie vyhľadávania v databázach nájdete požadovanú adresu alebo objekt v priebehu niekoľkých sekúnd. Pri vyhľadávaní nie je potrebné zadávať žiadne špeciálne znaky ani znaky s diakritikou.

Plánovanie trasy cez prejazdové body s ich optimalizáciou

Môžete si vybrať ľubovoľný počet bodov, adries alebo objektov, ktoré chcete navštíviť v ľubovoľnom poradí a iGO Vám naplánuje optimálnu navigačnú trasu. Touto funkciou je možné riešiť aj jednoduché rozvozné plány.

Upravenie navigačnej trasy podľa potrieb užívateľa

Naplánovanú navigačnú trasu si môžete upraviť podľa svojich potrieb editáciou každej odbočky v trasovom itinerári.

Navigácia na požadovanú adresu s optimalizáciou trasy

Stačí vybrať požadovaný cieľ alebo viacero prejazdových bodov a program automaticky navrhne optimálnu trasu. Potom naviguje každou odbočkou až do cieľa. V prípade nesprávneho odbočenia je automaticky prepočítaná nová trasa z aktuálnej pozície do vybraného cieľa.

Originálne riešenie prekážok na ceste - “Obchádzka”

Pokiaľ na trase narazíte na uzatvorenú cestu, dopravnú zápchu alebo nehodu, tak Vám iGO ponúkne alternatívnu trasu ako túto prekážku obísť. Funkciou “Obchádzka” si môžete vybrať či chcete obísť príslušný úsek cesty, križovatku alebo celú obmedzenú oblasť.

Ukážka hlasovej navigácie

Hlasová navigácia v Slovenčine a Angličtine

iGO ponúka hlasové navigačné inštrukcie v Slovenčine (lokálnom jazyku) a v Angličtine. Tieto inštrukcie sú nahrávané ako reálne hlasy profesionálnymi hovorcami.

Najpodrobnejšia mapa Slovenska s pravidelnou aktualizáciou

Mapa, ktorá je používaná v programe iGO je v súčasnosti najpodrobnejšou navigačnou mapou Slovenska. Obsahuje uličnú podrobnosť s názvami ulíc vo viac ako 2000 mestách a obciach a kompletnú cestnú sieť. Na spres�?ovaní i rozširovaní mapy sa neustále pracuje a je zabezpečená jej pravidelná aktualizácia.

Databáza zaujímavých objektov so službami (POI)

Mapa obsahuje aj databázu zaujímavých objektov (POI - Point of Interest), ktoré ponúkajú turisticky dôležité služby. Iba na Slovensku mapa obsahuje viac ako 20 tisíc objektov ako sú hotely, servisy, nemocnice, banky, pošty a podobne. Objekty je možné vyhľadávať na základe názvu, služby alebo vzdialenosti.

Interaktívne mapové zobrazenie 2D alebo 3D

iGO ponúka okrem štandardného plošného zobrazenia mapy aj funkciu plynulého naklápania a perspektívneho mapového zobrazenia v širokom rozsahu.

Plynulé a rýchle prekresľovanie mapy

Vďaka špeciálnym algoritmom je mapa plynule prekresľovaná a čitateľná aj pri rýchlom pohybe alebo zmene mierky.

Navigačný a mapový režim zobrazovania dát

Mapový režim zobrazovania mapy je určený pre užívateľov, ktorí nemajú GPS prijímač a iGO používajú len ako digitálnu mapu s možnosťou vyhľadávania adries, objektov a plánovania trás. Navigačný režim zobrazuje mapu a ďalšie navigačné informácie pre reálnu navigáciu využívajúcu technológiu GPS.

Automatické prepínanie farebnej schémy de�?/noc

Program iGO dokáže automaticky prepínať nočné a denné farby na základe aktuálneho času a času východu alebo západu Slnka. Kombinácia nočných farieb je navrhnutá tak, aby zbytočne nezaťažovali vodiča vysokým jasom displeja.

Rôzne orientácie displeja – na výšku i šírku

Pocket PC zariadenia sú dodávané v dvoch základných orientáciách vertikálne a horizontálne. iGO podporuje oba tieto režimy a naviac pre režim na šírku ponúka dva spôsoby umiestnenia ovládacích tlačidiel – vpravo / vľavo. Takže program si môžete prispôsobiť rôznym podmienkam podľa potrieb umiestnenia zariadenia v automobile.

Možnosť pridávať užívateľské body (POI)

Mapa je dodávaná s databázou niekoľkých tisíc bodov, ale užívateľ si túto databázu môže neobmedzene rozširovať o vlastné objekty s využitím všetkých dostupných grafických symbolov.

Ukladanie prejdenej trasy

Každá prejdená trasa môže byť kompletne zaznamenaná, samostatne uložená a kedykoľvek prehraná formou simulácie pohybu po mape.

Bezpečnostný režim ovládania

Pokiaľ si zapnete Bezpečnostný režim, tak program automaticky zablokuje ovládanie programu, pokiaľ sa vozidlo pohybuje. Tento režim podstatne zvyšuje bezpečnosť používania programu pri reálnej navigácii.

Ukážka hlasovej navigácie

Videoukážka:

Práca s mapou:

 

Vyhľadávanie cieľa, výpočet trasy:

 

Navigácia s iGO:

 

Recenzia produktu 

Kúpiť:

iGO My Way 2006 Plus Europe
iGO My Way 2006 Slovakia

© Copyright 1998-2024 SYNETICS, Tel: 02/4564 7094 (PO-PI: 8-17:00), email: info@synetics.sk.