Slovensko - Anglický hovoriaci slovník pre Windows

Menu

Slovensko-Anglický hovoriaci slovník pre Windows prináša rozšírenú databázu odborných slovníkov. Bolo pridané množstvo nových výrazov z mnoho odborov, buď ako doplnok terajších, alebo úplne nové odbory, ktoré ešte neboli zastúpené.

Moderne spracovaný obojstranný slovník Slovensko-Anglický hovoriaci slovník pre Windows sa vyznačuje veľmi jednoduchým ovládaním slovníka a prístup k dátam je okamžitý. Slovník obsahuje viac ako 400 000 slov (cca 1 000 000 výrazov - príkladov slovíčok). Slovná zásoba zahrňuje tiež výrazy z oblasti medicíny, práva, technické a obchodné termíny, slangové výrazy a nepravidelné slovesá. Hlavnou prednosťou tohto slovníka je pokročilá technológia vyslovovania anglických slov pomocou syntetizátoru s možnosťou regulácie rýchlosti a hlasitosti. 

Slovník ponúka v ucelenej forme podrobne spracované heslá s odlíšenými a spresnenými významami a obsahuje okrem bežných prekladov tak isto množstvo doplňujúcich informácií, ktoré užívateľ ocení pri práci s cudzím jazykom. Medzi tieto doplnkové informácie patria ustálené spojenia, idiomatické obraty, príkladové vety pre demonštráciu použitia ekvivalentov, spresňujúce poznámky v zátvorkách, synonymá a antonymá slov, valencie jednotlivých slovies, štýlové a odborné charakteristiky, prepis výslovnosti.

Súčasťou slovníka je tiež výkladový slovník - výklad daného výrazu sa zobrazuje priamo pri preklade.

Slovensko<->Anglický hovoriaci slovník pre Windows je teda komplexným slovníkom pre všetkých, ktorí pracujú s cudzím jazykom na vyššej úrovni, alebo sa mu chcú hlbšie venovať.

Slovensko<->Anglický hovoriaci slovník pre Windows minimálne požiadavky na pamäť, v porovnaní s inými riešeniami iba 10 krát menšie, napr. slovná zásoba (obsahujúca 1 milión výrazov) zaberá na disku iba 4 MB.

Slovensko<->Anglický hovoriaci slovník pre Windows je výborne integrovaný do prostredia Windows a kancelárskeho balíka Microsoft Office. Na jedno kliknutie myši nájdete preklad slovíčka napísaného vo Worde, v došlej správe v Outlooku alebo na webovej stránke v internetovom prehliadači.

Slovensko<->Anglický hovoriaci slovník pre Windows je príkladom toho, že ani takmer 20 ročný vývoj aplikácie nie je zárukou jej kvality. Ak hľadáte rýchlu a efektívnu aplikáciu, ktorá výborne spĺňa svoj účel (t.j. predklad z a do cuzieho jazyka), je tento slovník určený priamo pre Vás. 

Skúšobná verzia, objednávka

Slovensko<->Anglický hovoriaci slovník pre Windows  si ani nemusíte ísť kúpiť do obchodu, stiahnuť si ho môžete v momente tu a vyskúšať jeho prednosti pred jeho zakúpením. V režime demoverzie, ktorá je časovo neobmedzená, Vám slovník poskytne 10% slovnej zásoby. Po zakúpení dostanete emailom registračný súbor, ktorým si slovník odomknete. Ak Vám však vyhovuje tradičná forma nákupu, môžete si slovník zakúpiť na CD v peknom balení.  

Za skvelú cenu! Teraz iba 59 € bez DPH


Jazykové funkcie

 • Komplexná dvojjazyčná a obojsmerná databáza z integrovaným Explanatory English Dictionary.
 • Interface: anglicky, francúzsky, nemecký, španielsky a ruský.
 • Anglicky gramatický modul.
 • Prehľad všetkých slov v hlavnom okne.
 • Zahrňuje odborné termíny z medicíny, technické slová, odborné termíny z obchodu, práva, slangové výrazy.
 • 400.000 slov.
 • Písaná výslovnosť anglických slov.
 • Rýchly spätný preklad.
 • Funkcia: vložiť, kopírovať a vymazať z/do ostatných aplikácií.
 • Úplná integrácia s LingvoSoft FlashCards a PhraseBook aplikáciou.
 • Informácie o hlavných rysoch 40 cudzích jazykov.


Rozhranie

 • Funkcia vyslovovania slov a výrazov.
 • Technológia reči TTS je schopná reprodukovať výslovnosť ľubovoľného anglického textu bez ohľadu na lexikálny význam slov.
 • Regulácia rozhrania.
 • História naposledy hľadaných slov a výrazov.
 • Možnosť vkladania nových slov a výrazov do užívateľského slovníka.
 • Veľkosť slovníka :EXE súbor - 4.21 Mb

Integrácia

 • Plná integrácia s prostredím Microsoft Windows a Microsoft Office (Internet Explorer, Outlook, Word).
 • Plná integrácia Lingvosoft FlashCards, PhraseBook a slovník ML-11.

Novinky

 • Podpora Windows Vista.
 • Výkladový slovník.
 • Možnosť vkladania nových slov a výrazov do užívateľského slovníka.

Stiahnuť skúšobnú verziu

Kúpite TU!

Softvér pre Windows:

Akcia: Slovensko - Anglický hovoriaci slovník pre Windows
Obrázok produktu Akcia: Slovensko - Anglický hovoriaci slovník pre Windows Tento slovník je možné objednať iba spolu s novým notebookom na jednej objednávke.
Obojstranný Anglicko-Slovenský / Slovensko-Anglický hovoriaci slovník, kombinovaný s výkladovým slovníkom pre OS Windows s pokročilou slovnou zásobou, ktorá obs

20 € / 24 €
Slovensko - Anglický hovoriaci slovník pre Windows
Obrázok produktu Slovensko - Anglický hovoriaci slovník pre Windows Obojstranný Anglicko-Slovenský / Slovensko-Anglický hovoriaci slovník, kombinovaný s výkladovým slovníkom pre OS Windows s pokročilou slovnou zásobou, ktorá obsahuje viac ako 400 000 slov (asi 1 000 000 výrazov - príklady k slovíčkam). Ovladánie slov

59 € / 70 €
Slovensko - Nemecký hovoriaci slovník pre Windows
Obrázok produktu Slovensko - Nemecký hovoriaci slovník pre Windows Obojstranný Nemecko-Slovenský / Slovensko-Nemecký hovoriaci slovník, kombinovaný s výkladovým slovníkom pre OS Windows s pokročilou slovnou zásobou, ktorá obsahuje viac ako 400 000 slov (asi 1 000 000 výrazov - príklady k slovíčkam). Ovladánie slovní

59 € / 70 €
Lexicon Španielsky slovník Platinum
Obrázok produktu Lexicon Španielsky slovník Platinum Nový najväčší slovník súčasnej španielčiny, najrozsiahlejší španielsky slovník, aký bol u nás vytvorený. Slovník verne odráža súčasný jazyk, nájdete v ňom aj neologizmy, odborné termíny, hovorové a nespisovné slová. Hoci ide o všeobecný slovník, jeho

133 € / 159 €
Lexicon Ruský slovník Platinum
Obrázok produktu Lexicon Ruský slovník Platinum Nový najväčší slovník súčasnej ruštiny, najrozsiahlejší ruský slovník, aký bol u nás vytvorený, dielo autorského kolektívu Lingea. Slovník verne odráža súčasný jazyk, ponúka slová patriace do všeobecnej slovnej zásoby, a tiež terminológiu mnohých ve

133 € / 159 €
Lexicon Francúzsky slovník Platinum
Obrázok produktu Lexicon Francúzsky slovník Platinum Najnovší a najväčší slovník súčasnej francúzštiny, najobsažnejší francúzsky slovník, aký kedy u nás vznikol. Obsahuje mimoriadne bohatú a aktuálnu slovnú zásobu: 64 tisíc francúzskych a 97 tisíc slovenských hesiel, k tomu vyše 150 tisíc slovných spoj

133 € / 159 €
Lexicon Nemecký slovník Platinum
Obrázok produktu Lexicon Nemecký slovník Platinum Najväčší a najpodrobnejší slovník súčasnej nemčiny. 230 tisíc podrobne spracovaných hesiel a ďalších vyše 180 tisíc príkladov. Všetky heslá sú spracované podľa nového nemeckého pravopisu vrátane dodatku z roku 2006. Ak potrebujete skutočne rozsiahly

133 € / 159 €
Lexicon Anglický slovník Platinum
Obrázok produktu Lexicon Anglický slovník Platinum Najrozsiahlejší anglický slovník, aký bol u nás vytvorený. 110 tisíc anglických a vyše 100 tisíc slovenských hesiel, k tomu 155 tisíc slovných spojení, idiómov, fráz a príkladov reálneho jazyka. Keby bol vydaný knižne v rovnakom formáte ako Anglický

133 € / 159 €
C-Pen 20 + Slovensko - Anglický hovoriaci slovník pre Windows
Obrázok produktu C-Pen 20 + Slovensko - Anglický hovoriaci slovník pre Windows doporučujeme nástupcu C-Pen 3.0 s prekladovým slovníkom.
Ručný scanner C-Pen 20 a obojstranný Anglicko-Slovenský / Slovensko-Anglický hovoriaci slovník, kombinovaný s výkladovým slovníkom pre OS Windows Vám umožnia rýchlo a efentívne pracovať

149 € / 178 €
Lexicon Francúzsky Platinum + ekonomický a technický slovník
Obrázok produktu Lexicon Francúzsky Platinum + ekonomický a technický slovník Balík 3 Francúzskych slovníkov: Platinum + ekonomický + technický
Najnovší a najväčší slovník súčasnej francúzštiny, najobsažnejší francúzsky slovník, aký kedy u nás vznikol. Obsahuje mimoriadne bohatú a aktuálnu slovnú zásobu: 64 tisíc francú

190 € / 228 €
Lexicon Nemecký Platinum + ekonomický a technický slovník
Obrázok produktu Lexicon Nemecký Platinum + ekonomický a technický slovník Balík 3 Nemeckých slovníkov: Platinum + ekonomický + technický
Najväčší a najpodrobnejší slovník súčasnej nemčiny. 230 tisíc podrobne spracovaných hesiel a ďalších vyše 180 tisíc príkladov. Všetky heslá sú spracované podľa nového nemeckého pra

190 € / 228 €
Lexicon Anglický Platinum + ekonomický a technický slovník
Obrázok produktu Lexicon Anglický Platinum + ekonomický a technický slovník Balík 3 Anglických slovníkov: Platinum + ekonomický + technický
Najrozsiahlejší anglický slovník, aký bol u nás vytvorený. 110 tisíc anglických a vyše 100 tisíc slovenských hesiel, k tomu 155 tisíc slovných spojení, idiómov, fráz a príkladov r

190 € / 228 €

© Copyright 1998-2023 SYNETICS, Tel: 02/4564 7094 (PO-PI: 8-17:00), email: info@synetics.sk.