SMSmarketing

 • zber a analýza informácií
 • zasielanie cielených informácií
 • prevádzka SMSmarketingových serverov
 •  

  SMSmarketing

  Pod pojmom SMSmarketing sa rozumie poskytovanie marketingových služieb a uskutočňovanie marketingových aktivít za využitia technológie krátkych textových správ - SMS. SMSmarketing kombinuje know-how z oblasti marketingu a elektronického spracovania dát. Veľkou prednosťou SMSmarketingu oproti tradičným formám marketingu je vysoká odozva od príjemcov (20-30%) a veľmi úzky kontakt so zákazníkom. Keďže dáta sú zasielané v elektronickej podobe, odpadá dodatočné spracovanie prijatých informácií do počítača, čím nevznikajú žiadne dodatočné náklady. 

  SMSmarketing umožňuje:

  • kvantifikovať úspešnosť tradičnej marketingovej kampane,
  • vytvoriť priame, rýchle a jednoduché spojenie medzi Vami a Vašimi zákazníkmi,
  • sprístupniť informácie na vyžiadanie prostredníctvom SMS - SMSWEB,
  • zasielať firemné identifikačné prvky na mobil zákazníkom - logo firmy, zvučku z reklamy, nastavenie Wapu, atď.
  • zasielať informácie vopred definovaným skupinám ľudí, alebo dynamicky sa meniacim skupinám odberateľov informácií,
  • objednávať Vaše produkty prostredníctvom SMS,
  • organizovať ankety, súťaže, hry založené na krátkych textových správach.

  Fakty:

  • 100% zásah - Aká je pravdepodobnosť, že informáciu, ktorú chcete odovzdať zákazníkovi prostredníctvom televízie, rádia, tlače bude k zákazníkovi naozaj doručená? Koľko času strávi Váš zákazník pozeraním televízie, počúvaním rádia, alebo čítaním Vášho inzerátu? Mobilný telefón má však Váš zákazník stále pri sebe a každú jednu SMS správu si Váš zákazník prečíta.
  • 20-30% odozva - Zatiaľ čo pri tradičných marketingových kampaniach je pravdepodobnosť odozvy od zákazníka 1-3%, SMS správou Vám odpovie 20-30% zákazníkov.
  • Na Slovensku má mobilný telefón takmer každý
  • SMS správy sú najobľúbenejšou službou mobilných operátorov. Sú dostupné na každom mobilnom telefóne a každý ich vie využívať (až 93%). SMS sú lacné.
  • SMS marketing na Slovensku zatiaľ nevyužíva veľa firiem. Vo svete sa SMS marketing využíva bežne. 

  Aj keď vo svete patrí SMS marketing k bežným formám komunikácie so zákazníkmi už niekoľko rokov, na Slovensku sa doteraz SMS marketing veľmi nevyužíval (okrem čiastočného využitia v komerčných televíznych staniciach). Predpokladom na úspešné využitie SMS marketingu je dostupnosť mobilných telefónov a obľúbenosť SMS správ. Dnes má mobilný telefón takmer každý a SMS správy sú veľmi obľúbené. SMS marketing sa práve rozbieha, nastal čas využiť potenciál, ktorý ponúkajú krátke textové správy.

  Všetky SMS aplikácie sú vyvinuté firmou SYNETICS s.r.o. a prispôsobujeme ich podľa požiadaviek zákazníka. Prevádzku aplikácií zabezpečujeme na vlastných SMS serveroch. Pre zákazníka vystupujeme ako jediný dodávateľ riešenia. Z týchto dôvodov Vám garantujeme úspešnú realizáciu celého projektu a vysokú kvalitu počas používania služby.

  © Copyright 1998-2023 SYNETICS, Tel: 02/4564 7094 (PO-PI: 8-17:00), email: info@synetics.sk.