Vzdialený prístup - Rýchla pomoc

Synology Administrator

Úvodná diagnostika (max 30 min.) zabezpečená pomocou vzdialeného prístupu k vášmu PC (Windows, Mac) alebo mobilnému zariadeniu (iOS, Android). Slúži na identifikáciu potrieb zákazníka, zistenie problému a prípadne aj vykonanie jednoduchších servisných zásahov.

Služba zahŕňa vzdialený prístup k PC alebo mobilnému zariadeniu. Vzdialená relácia v dĺžke max. 30 minút slúži: 

 • na diagnostiku problému, ktorý chce zákazník riešiť na diaľku - analýza potrieb zákazníka 
 • jednoduchšie servisné zásahy*, ktoré je možné vykonať okamžite po identifikácii problému alebo po analýze požiadaviek zákazníka. 

* -  Príklady jednoduchších servisných zásahov:

 • Inštalácia antivírového softvéru,
 • Inštalácia MS Office,
 • Inštalácia programového vybavenia zakúpeného u nás,
 • Inštalácia alebo aktualizácia ekonomického softvéru,
 • Kontrola PC pri podozrení na vírus,
 • Nastavenie emailového účtu na PC, mobile, tablete,
 • Nastavenie synchronizácie iCloud, OneDrive, NAS...,
 • Inštalácia ovládačov pre periférne zariadenia (tlačiareň, skener...),
 • Nastavenie zálohovania údajov,
 • Pomoc pri úprave dokumentov (Word, Excel, Powerpoint, Pages, Numbers, Keynote...),
 • Nastavenie domácich asistentov (Alexa, Siri...),
 • Nastavenie routra,
 • a iné.

Na zložitejšie servisné zásahy a vzdialenú správu vyžadujúcu dlhšiu činnosť, doporučujeme službu "Nastavenie a inštalácia produktov", ktorú si môžete objednať na požadovaný rozsah hodín, prípadne iné tématické služby zamerané na riešenie konkrétnych činností.

Služba sa vykonáva na diaľku pomocou softvéru na vzdialený prístup. Objednávkou tejto služby zákazník súhlasí s tým, že poskytne vzdialený prístup k svojmu zariadeniu.

Postup objednania služby cez e-shop:

 1. Vložte produkt do košíka (kliknutím na tlačidlo "kúpiť"). 
 2. Zvoľte si v pokladni spôsob doručenia "E-mail" a spôsob platby "prevodom vopred".
 3. Uhraďte poplatok za objednávku na základe údajov potvrdení objednávky.

Po úhrade sa odsúhlasí termín poskytnutia služby a dohodnutom termíne sa služba vykoná. 

Alternatívne si môžete termín vzdialeného prístupu objednať a zarezervovať aj cez rezervačný systém, kliknutím na tlačidlo nižšie:

Objednať a zarezervovať termín

Službu vzdialeného prístupu poskytujeme:

 • Štandard - v pracovné dni (PO-PI) od 9:00 do 17:00
 • Večerná podpora - v pracovné dni (PO-PI) od 17:00 do 22:00*
 • Víkendová podpora - v sobotu a nedeľu od 10:00 do 19:00*

* - objednávky iba cez rezervačný systém

Podmienky použitia služby:

 • Po objednaní a úhrade kúpnej ceny sa začína služba poskytovať a teda nie je možné od zmluvy odstúpiť.
 • Relácia vzdialeného prístupu sa vykoná až prijatí poplatku na náš účet dohodnutom čase.
 • Poplatok za poskytnutú službu sa nevracia, ak zákazník počas vzdialenej relácie žiada vykonať servisný zásah a tento nie je možné dokončiť alebo uskutočniť z technického, časového alebo iného obmedzenia.
 • Poplatok za službu sa nevracia, ak nie je možné službu poskytnúť z dôvodu:
  • chyby zariadenia alebo technického obmedzenia na strane zákazníka, ktoré znemožňuje vzdialený prístup,
  • zákazník neposkytne súčinnosť na poskytnutie služby (napr. neumožní spustenie softvéru na vzdialený prístup),
  • zákazník neumožní poskytnutie služby v dohodnutom čase alebo sa vzdialený prístup neuskutoční do 30 dní od objednávky,
  • z iných dôvodov, ktoré poskytovateľ služby nemôže ovplyvniť.

   

   

Vzdialený prístup - diagnostika
Úvodná diagnostika (max 30 min.) zabezpečená pomocou vzdialeného prístupu k vášmu PC (Windows, Mac) alebo mobilnému zariadeniu (iOS, Android). Slúži na identifikáciu potreb zákazníka, zistenie problému a prípadne aj vykonanie jednoduchších servisných zásahov.

20 € / 24 €

© Copyright 1998-2023 SYNETICS, Tel: 02/4564 7094 (PO-PI: 8-17:00), email: info@synetics.sk.