C-Pen Dictionary Pen - Video návody

Pozrite si tieto ukážkové videá, ktoré Vás zoznámia s funkciami C-Pen Dictionary a naučia Vás C-Pen Dictionary používať.

Pozn: Videá sú nahovorené hlasom text-to-speech (TTS) od Nuance, ktorý obsahuje C-Pen Dictionary.

1. Rozbalenie C-Pen Dictionary

Balenie C-Pen Dictionary obsahuje:

  • C-Pen Dictionary Pen
  • Ochranné puzdro
  • USB kábel
  • Návod na použitie

TIP: Ak chcete využiť C-Pen Dictionary Pen naplno, doporučujeme verziu Deluxe. C-Pen Dictionary Pen Deluxe obsahuje navyše:

  • Anglicko-Slovenský hovoriaci slovník na CDROM
  • Nabijačku do siete na 220V
  • Slúchadlá
  • Rozšírenú záruku o 1 rok (36 mesiacov pre spotrebiteľov / 24 mesiacov pre firmy)
  • Technickú podporu v slovenčine emailom, telefonicky alebo osobne.

2. Popis zariadenia

C-Pen Dictionary Pen je malé zariadenie, ktoré môžete mať vždy so sebou. Na špičke skenera je snímač, ktorý sa aktivuje priložením pera na povrch papiera. V strede sa nachádza kruhové tlačidlo s navigačnými tlačidlami (nahor/nadol/ doľava/doprava) a tlačidlom v strede OK, ktoré slúži pre potvrdenie. Nad ním je tlačidlo MENU a tlačidlo ON/OFF, ktoré slúži aj pre krok späť v navigácii v menu. Na zadnej strane sa nachádza tlačidlo RESET. V vrchnej strane skenera sú porty: 3.5mm jack pre pripojenie slúchadiel a microUSB konektor, ktorý slúži pre dobíjanie alebo pre pripojenie k PC.

3. Začíname

Pre zapnutie C-Pen Dictionary Pen podržte ON/OFF tlačidlo 3 sekundy pokým sa nerozsvieti OLED displej.
Použite navigačné tlačidlo, vyberte v menu "Settings" a nastavte smer skenovania (pravák/ľavák). Potvrďte stredovým tlačidlom.
Nastavte jas displeja v menu "Brightness", nastavte dátum a čas.
v menu "Auto Shut Down" môžete nastaviť po akej dobe sa C-Pen Dictionary Pen automaticky vypne.

4. Skenovanie

Priložte skener špičkou na povrch papiera, tak aby skenovaný riadok bol približne v strede. Rozsvieti sa svetlo, ktoré signalizuje skenovanie. Prejdite po texte zľava doprava (alebo opačne)

5. Slovník

Prvá položka v menu je "Dictionary" - slovník. Vyberte "Dictionary" a následne si zvoľte požadovaný slovník a smer prekladu navigačnými tlačidlami (vlľavo/vpravo). Ak je pre daný jazyk dostupných viacero slovníkov, vyberiete ich tlačidlom nahor/nadol.
Tlačidlom OK sa zobrazia voľby: "History" - história naposledy hľadaných slovíčok, "Reading Settings" - pre nastavenie hlasovej odozvy/čítania.
Pre vyhľadanie slovíčok v slovníku prejdite po jednom alebo viacerých slovíčok v texte. Okamžite sa zobrazí definícia skenovaného slova na displeji. Ak Ste oskenovali viac slov, navigačným tlačidlom vľavo/vpravo zobrazíte definície ďalších slov.

6. Skenovanie do súboru

Vyberte v menu voľbu "Scan to File". Možete pokračovať v predchádzajúcom skenovaní otvorením existujúceho súboru, alebo vyberte "New File" pre vytvorenie nového súboru. Súbory v skeneri môžete vymazať voľbou "Delete File"
Prejdite skenerom po texte a ten sa objaví na displeji skenera. Keď stlačíte tlačidlo MENU, zobrazí sa menu "Scan Quick Settings". Tá obsahuje voľby: "Scan Languages" - výber jazyka , v ktorom idete skenovať (EN,DE,FR,IT,SP,RU), "Select Dictionary" - pre výber slovníka, ktorý chcete použiť na prácu s textom a "Translate" - umiestnite kurzor na oskenovanom slovíčku a stlačte tlačidlo MENU a "Translate". Okamžite sa zobrazí definícia daného slova.

7. Pripojenie k počítaču

Keď pripojíte C-Pen Dictionary Pen k počítaču pomocou USB kábla, zobrazia sa 3 možnosti: "Keyboard", "U-Disk" a "Charging".
Ak zvolíte "Keyboard", Dictionary Pen sa pripojí k počítaču ako klávesnica. Nie je potrebné inštalovať žiadny softvér. Stlačením MENU sa zobrazí menu "Language Settings", kde môžete vybrať jazyk textu, ktorý idete skenovať. Odteraz, čokoľvek, čo naskenujete sa zobrazí na mieste kurzora v otvorenej aplikácii presne tak, ako keby Ste text napísali na bežnej klávesnici. Ak nastavíte napr. kurzor do prekladateľskej aplikácie, naskenovaný text sa v tejto aplikácií okamžite preloží. C-Pen Dictionary Pen môžete pripojiť nielen k PC s Windows, Mac, Linux ale k akému koľvek zariadeniu podporujúcemu funkciu USB Host/HID (tablet, registračná pokladňa, priemyselné zariadenia...).
Ak zvolíte "U-Disk", C-Pen Dictionary Pen sa zobrazí v počítači ako externý disk. V zariadení sa nachádza adresáre: "e_History" - história prekladaných slovíčok spolu s definíciami, "e_Music" - tu môžete ukladať hudbu alebo elektronické knihy vo formáte MP3, ktoré môžete počúvať cez slúchadlá, "e_Recorder" - hlasové poznámky a "e_ScanFile" - súbory s nastenovaným textom. Všetky súbory môžete nahrať do počítača. Nezabudnite pred odpojenám skenera bezpečne odpojiť USB disk zo systému.
Vyberte "Charging" pre dobitie C-Pen Dictionary Pen.

Vyberte si C-Pen Dictionary Pen tu:

C-Pen Dictionary Pen
Skenovacie pero, ktoré nielen skenuje text, ale ho aj preloží a prečíta. Obsahuje 9 Oxfordských slovníkov. Jednoducho prejdite perom po slovíčku a pero zobrazí na displeji jeho definíciu a prečíta ho hlasom TTS. C-Pen Dictionary tiež umožňuje skenovanie textu, ktorý je ihneď rozpoznaný pomocou OCR. Podporuje jazyky: Angličtina, Nemčina, Francúzština, Taliančina, Ruština a Španielčina. Naskenovaný text je možné uložiť priamo do skenera a potom preniesť do PC, alebo je možné pero pripojiť k PC cez USB a priamo prenášať skenovaný text na miesto kurzora. Nie je potrebné pritom inštalovať žiadny softvér alebo ovládač. Stačí pero pripojiť a ukamžite môžete skenovať. Pero má tiež integrovaný hlasový záznamník a prehrávač zvuku/hudby s výstupom na slúchadlá.

259 € / 310 €
C-Pen Dictionary Pen Deluxe
+ rozšírená záruka 36/24 s technickou podporou, Anglicko-slovenský hovoriaci slovník pre Windows na CDROM, AC adapter, slúchadlá!
Skenovacie pero, ktoré nielen skenuje text, ale ho aj preloží a prečíta. Obsahuje 9 Oxfordských slovníkov. Jednoducho prejdite perom po slovíčku a pero zobrazí na displeji jeho definíciu a prečíta ho hlasom TTS. C-Pen Dictionary tiež umožňuje skenovanie textu, ktorý je ihneď rozpoznaný pomocou OCR. Podporuje jazyky: Angličtina, Nemčina, Francúzština, Taliančina, Ruština a Španielčina. Naskenovaný text je možné uložiť priamo do skenera a potom preniesť do PC, alebo je možné pero pripojiť k PC cez USB a priamo prenášať skenovaný text na miesto kurzora. Nie je potrebné pritom inštalovať žiadny softvér alebo ovládač. Stačí pero pripojiť a ukamžite môžete skenovať. Pero má tiež integrovaný hlasový záznamník a prehrávač zvuku/hudby s výstupom na slúchadlá.

299 € / 358 €

© Copyright 1998-2022 SYNETICS, Tel: 02/4564 7094 (PO-PI: 8-17:00), email: info@synetics.sk.